Δημιουργία Μετεωρολογικού Σταθμού με Logo!8 Smart Home

Ο Μετεωρολογικός σταθμός:

 

Είναι ένα επίγειο σημείο στο οποίο πραγματοποιούνται τακτικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Πρόκειται για επανδρωμένη μόνιμη εγκατάσταση (κτιριακή) στην οποία φέρονται πολλά μετεωρολογικά όργανα, τόσο μέσα σε μετεωρολογικό κλωβό είτε εκτός αυτού στον πέριξ χώρο είτε και εντός αυτού.

Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα στο Logo8, όπου θα μετράμε τρεις παραμέτρους:

  1. θερμοκρασία
  2. Ισχύ ανέμου
  3. Βροχόπτωση

To Logo!8 ως ελεγκτής με βάση αυτές τις μετρήσεις θα μπορεί να κάνει διάφορα σενάρια αυτοματισμών όπως σε περίπτωση ισχυρού ανέμου να ανεβάζει τις τέντες, σε έντονη βροχόπτωση να σταματάει το πότισμα ή να ελέγχει την στάθμη των υπογείων ή να ελέγχει κάποιες πόρτες αν είναι κλειστές. Θα μπορούμε να μετράμε θερμοκρασία π.χ ενός καταψύκτη και να μας έρχεται στο κινητό με την εφαρμογή HMI LOGO. Με αυτά τα σενάρια δημιουργούμε ένα Smart Home πλήρως αυτοματοποιημένο.

Πρώτο Πρόγραμμα: Μέτρηση Ισχύς του ανέμου.

Τo I3 είσοδος στο PLC μπορεί να είναι ένας παλμός από ένα ανεμόμετρο , ο οποίος αποτελείτε από ένα στρεφόμενο μαγνήτη και τον μαγνητικό ρότορα (άξονας) όπου σε μία πλήρη περιστροφή παράγουν διαφορετικό μαγνητικό πεδίο. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που μετράει τους παλμούς από ένα ανεμόμετρο σε χρόνο 1 λεπτό και βγάζει μήνυμα στις οθόνες αν ο άνεμος είναι ασθενής , μέτριος ή ισχυρός .

Ανεμόμετρο

Σημείωση:Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές αξιολόγησης αιολικού δυναμικού.

Αναλυτικά η υλοποίηση εξηγείτε στο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει και στα σεμινάρια, εδώ σας παραθέτουμε την λύση:

Οι οθόνες μπορούν να μας εμφανίζουν μηνύματα για την Ισχύ του ανέμου, την μέτρηση και να αλλάζουν χρώμα άσπρο, πορτοκαλί, κόκκινο ανάλογα τα μποφόρ.

Δεύτερο Πρόγραμμα: Μέτρηση θερμοκρασίας.

Η μέτρηση θερμοκρασίας μπορεί να γίνει και να επιτηρείτε πολύ εύκολα με το Function

Analog watchdog του Logo!8 και ένα PT100.

Τρίτο Πρόγραμμα: Μέτρηση βροχόπτωσης.

Βροχόμετρο

Έχουμε αισθητήρα βροχόπτωσης που πρόκειται για ένα self-empting βροχόμετρο βασισμένο στην τεχνική του tipping bucket. Ο κάθε παλμός αντιστοιχεί σε 0.2mm βροχής. Ο μηχανισμός μέτρησης βρίσκεται τοποθετημένος εντός κατάλληλου διαμερίσματος εντός του βροχόμετρου. Η διαμόρφωση επιτρέπει την συλλογή του βρόχινου νερού να συλλεχθεί για τυχόν περαιτέρω χημικές αναλύσεις. Η επιφάνεια της χοάνης συλλογής είναι 200cm2 . Το συνολικό ύψος του αισθητήρα είναι 240mm. Το βάρος του αισθητήρα είναι 380 gr.

Σημείωση: Η εφαρμογή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε χημικές αναλύσεις υδάτων κ.α

Αναλυτικά η υλοποίηση εξηγείτε στο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει και στα σεμινάρια, εδώ σας παραθέτουμε την λύση:

Εμφάνιση μέτρηση σε μπάρα και μηνύματα στην οθόνη.

Εάν τα ενώσουμε και τα τρία μαζί έχουμε το Project    Μετεωρολογικό Σταθμό:

Επόμενο σεμινάριο 11-14/01/2019 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εγγραφές έχουνε ξεκινήσει στο

τηλ:2108225983 ΚΔΒΜ2 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας.

Σεμινάριο PLC Ηράκλειο Κρήτης_LOGO!8_Εφαρμογές _Εισαγωγή S7_1200 (11-14/01/2019)

 

Please follow and like us:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο