Βιβλίο Inverter

"Αυτοματισμοί, Inverters & PLCs"

Προπαραγγελία

Το βιβλίο αναμένεται να εκτυπωθεί τέλη Οκτωβρίου.

Τιμή 118€ + ΦΠΑ= 125,08€ 

έξοδα μεταφοράς 3,40€ χερσαία και 3,80€ νησιά 

Για προπληρωμή του βιβλίου, κατάθεση του συνολικού ποσού στους λογαριασμούς που υπάρχουν στην φόρμα προπαραγγελίας

  • 128,48€ ευρώ χερσαία 
  • 128,88€ νησιά

 όποιος θέλει τις λύσεις των προγραμμάτων είναι + 31€ και στέλνονται μαζί με το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Αν επιθυμείτε η πληρωμή να γίνει με αντικαταβολή τότε οι τιμές που προκύπτουν είναι:

  • 132,88€ χερσαία
  • 133,28€ νησιά

+ 31€ τα προγράμματα του βιβλίου.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους το προπληρώσουν ενώ οι παραγγελίες με αντικαταβολή θα αποσταλούν τον Νοέμβριο.18

Περιεχόμενα Βιβλίου "Αυτοματισμοί, Inverters & PLCs"

Εισαγωγή – Ειδικές ευχαριστίες

Κεφάλαιο 1 Κινητήρες και Inverters

1.1 Τί είναι ένας κινητήρας χαμηλής τάσης.

1.2 Βασικές έννοιες προδιαγραφές σε έναν επαγωγικό κινητήρα – υλικά κατασκευής – πινακίδα.                 

1.3 Βασικά κρτήρια επιλογής ενός κινητήρα συνδεσμολογίες. 

1.4 Τι είναι Inverter (VFD), αρχή λειτουργίας.   

1.5 Κατανόηση βαθμίδων ενός Inverter μέσα από παράδειγμα.    

1.6 Inverter μεταβλητής συχνότητας, πεδίο εφαρμογών.

1.7 Βασικές διαφορές στοιχείων ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται σε ένα Inverter.       

1.8 VFD Inverter πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα.          

1.9 Αρμονικές σε Inverter μεταβλητής συχνότητας βασικές έννοιες τρόποι αντιμετώπισης.

1.10 Θεωρητική ανάλυση κυκλωμάτων ανόρθωσης σε Inverter

1.11 Βλαβοληψία σε κυκλώματα με Inverter   

Κεφάλαιο 2 Inverter Sinamics V20

2.1 Εισαγωγή Inverter Sinamic V20

2.1.1  Διάγραμμα συνδεσμολογίας.

2.1.2Τυπικό διάγραμμα καλωδίωσης Inverter με παρελκώμενα.

2.2 Εισαγωγή στην παραμετροποίηση του V20.

2.3 Παραμετροποίηση Inverter V20 τριφασικό κινητήρα σε μονοφασικό δίκτυο.

2.4 Kυκλώματα και Λειτουργίες παραμετροποίησής.

2.5 Κυκλώματα και Συνδεσμολογίες

2.5.1 Cn001 Έλεγχος από την Βασική οθόνη BOP

2.5.2 Cn002 Απομακρυσμένος έλεγχος με διακόπτες

2.5.3 Cn003 Προκαθορισμένες ταχύτητες (low,middle,high)

2.5.4 Cn004 Προκαθορισμένες ταχύτητες σε δυαδική μορφή.

2.5.5 Cn005 Έλεγχος με Αναλογική είσοδο και προρυθμισμένη ταχύτητα.

2.5.6 Cn006 Έλεγχος με εξωτερικό Button (Ψηφιακό ποτενσιόμετρο)

2.5.7 Cn007 Εξωτερικά Button με έλεγχο από αναλογική είσοδο.

2.5.8 Cn008 Έλεγχος PID με αναλογική επιθυμητή τιμή αναφοράς .

2.5.9 Cn009 Έλεγχος PID με επιλογή μεταξύ τριών επιθυμητών τιμών αναφοράς.

2.5.10 Cn010 Έλεγχος με πρωτόκολλο επικοινωνίας 485 USS

2.5.11 Cn011 Έλεγχος με πρωτόκολλο MODBUS RTU.

2.6  Πίνακας επιλογής εφαρμογής

2.7 Εφαρμογές επίλυση όλων των κυκλωμάτων Inverter V20 με πρόγραμμα από PLC Logo!8

Κεφάλαιο 3 Inverter LS IG5A

3.1 Πλεονεκτήματα Ρυθμιστών Στροφών Σειράς iG5A  

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

3.3 Διαστασιολόγηση

3.4 Προϋποθέσεις Ορθής και Ασφαλούς Λειτουργίας

3.5 Εγκατάσταση

3.6 Καλωδιώσεις

3.6.1 Σχέδιο καλωδιώσεων

3.7 Ψηφιακό Χειριστήριο

3.8 Ομάδες Παραμέτρων

3.9 Εφαρμογές κυκλώματα για Τοπικό και Απομακρυσμένο έλεγχο

 3.9.1 Τοπικός έλεγχος εκκίνηση και στάση από την οθόνη.

 3.9.2 Εκκίνηση – Στάση µέσω των ακροδεκτών P1 και P2

 3.9.3 Εκκίνηση – Στάση µέσω των ακροδεκτών P1,P2 και έλεγχος ταχύτητας από ποτενσιόμετρο.

 3.9.4 Έλεγχος των στροφών µέσω των αναλογικών εισόδων V1 και I

 3.9.5  Απομακρυσμένος Έλεγχος ForwardReverse και τρεις ταχύτητες (Low,Middle,High).

 3.9.6  Απομακρυσμένος Έλεγχος των στροφών με προγραμματιζόμενες ταχύτητες.

 3.9.7  Έλεγχος PID κλειστού βρόχου για αντλίες επιφανείας.

3.10 Περιγραφή Οµάδων Παραµέτρων

 3.10.1 Οµάδα βασικών ρυθµίσεων (DRV)

 3.10.2 Οµάδα ειδικών ρυθµίσεων (FU1)

 3.10.3 Οµάδα ειδικών λειτουργιών (FU2)

 3.10.4 Οµάδα καθορισµού εισόδων – εξόδων (IO)

 3.10.5 Προγραµµατισµός και κατάσταση ψηφιακών εισόδων

 3.10.6 Προγραµµατισµός και κατάσταση ψηφιακών εξόδων

3.11 Προστασίες και Σφάλµατα

3.11.1Πίνακας Σφαλµάτων 

3.11.2 Πίνακας Αντιµετώπισης Σφαλµάτων

3.12 Καλωδίωση Inverter iG5A με PLC Siemens Logo!8

3.13 Εφαρμογή 3.9.2 με PLC Logo!8. Εκκίνηση – Στάση µέσω των ακροδεκτών P1 και P2.

3.14 Εφαρμογή 3.9.3 με PLC. Εκκίνηση – Στάση µέσω των ακροδεκτών P1,P2 και έλεγχος ταχύτητας από ποτενσιόμετρο.

3.15  Απομακρυσμένος Έλεγχος ForwardReverse και τρεις ταχύτητες (Low,Middle,High) από PLC.

Κεφάλαιο 4 Inverter Mitsubishi CS80

4.1 Ρυθμιστές Στροφών Σειράς CS80.

4.1.1 Προδιαγραφές για το περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.  

4.2 Διαφορετικές λειτουργίες για Εφαρμογές με Ρυθμιστές Στροφών Σειράς CS80.  

4.2.1 Διάγραμμα καλωδίωσης Inverter CS80

4.3 Πρακτικές Εφαρμογές με ρυθμιστές στροφών σειράς CS80.  

4.3.1 Εφαρμογή έλεγχος PI Control σε αντλιοστάσια.  

Ενεργοποίηση εξωτερικού ρελέ παροχής φυσικού αερίου σε κάθε εκκίνηση του Inverter εξαερισμού. 

4.3.3 

·       Λειτουργία Inverter CS80 με τρεις ταχύτητες RM, RL, RH με  εξωτερικούς διακόπτες

·       έλεγχος των ταχυτήτων με μπουτόν από PLC Logo!8

Κεφάλαιο 5 Παρουσίαση Inverter διάφορων εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Projects για πρακτική εξάσκηση.                                     

6.1  Έλεγχος συστήματος από δύο μεταφορικές ταινίες όπως γραμμή παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων.

6.2  Ρύθμιση στροφών ηλεκτροκινητήρα με αναλογικό έλεγχο 0-10 Volt από αισθητήρα θερμοκρασίας.

6.3  ΄Έλεγχος ψύξης χώρου με  ρύθμιση στροφών ανεμιστήρα με αναλογικό έλεγχο 0-10 Volt από αισθητήρα θερμοκρασίας.

6.4  Παρακολούθηση στροφών κινητήρα από PLC Logo!8 (Speed Monitoring) με επαγωγικό αισθητήρα απόστασης (proximity sensor).  

6.5  Έλεγχος στροφών κινητήρα σε χρονικά διαστήματα και με χρονοδιακόπτες από PLC Logo!8.                                                                      

6.6  Έλεγχος 2 ίδιων αντλιών (15kW)  για την διαχείριση νερού ψύξης σε 60 δεξαμενές κρασιού παράλληλης λειτουργίας. Μετατροπή του υφιστάμενου κλασικού αυτοματισμού σε Plc Logo!8.               

6.7  Έλεγχος αντλίας αποβλήτων από PLC Logo!8 με προστασία block.    6.8  Έλεγχος αντλίας on/off για εύρος τιμών πίεσης με αναλογικό αισθητήρα πίεσης.    

6.9  Κυκλική λειτουργία δύο αντλιών με χρόνο και αυτόματο ξεκίνημα τρίτης σε σφάλμα μίας αντλίας και αναγνώριση σφάλματος.                                                                                                               

6.10  Κυκλική λειτουργία δύο αντλιών με αισθητήρα πίεσης και αυτόματο ξεκίνημα τρίτης σε σφάλμα μίας αντλίας και αναγνώριση σφάλματος.                                                                                             

6.11  Κυκλική λειτουργία δύο αντλιών κάθε 24 ώρες.                              

6.12  Αυτόματη επιλογή τριών αντλιών με έλεγχο πίεσης με εφεδρεία μία και ένδειξη σφάλματος στην οθόνη.        

6.13  Έλεγχος δύο υποβρύχιων αντλιών λυμάτων με συνδυασμό αναλογικό έλεγχο (αισθητήρα υπερήχων) και ψηφιακό έλεγχο από διακόπτες.   

6.14  Ανάμιξη δύο υγρών με ποσοστό με ορισμό επιθυμητής τιμής S.P σε λίτρα από την οθόνη του PLC    

6.15 Διύλιση Νερού, Ταχυδιϋλιστήρια     

6.15.3 Πίνακας λειτουργιών διυλιστηρίου και καταστάσεων εξοπλισμού  

6.15.4 Καλωδίωση του Logo!8 για το ταχυδιϋλιστήριο του ενός φίλτρου                                            

6.15.5 Βασική κωδικοποίηση αυτοματισμού διυλιστηρίου                                                            

6.15.6 Διαχείριση μέσω διαδικτύου – Web       

6.16 Εφαρμογή λειτουργία κινητήρα σε προκαθορισμένη ροπή με Inverter Ls

Φόρμα Παραγγελίας

CD με λύσεις που περιλαμβάνουν τα αρχεία προγραμματισμού των project.
Επιλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να παραλάβατε το βιβλίο
Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε
Συμπληρώστε το τηλέφωνο στο οποίο θέλετε να έρθουμε σε επικοινωνία
Μόνο για "Επαγγελματίες Τιμολόγιο"
Μόνο για "Επαγγελματίες Τιμολόγιο"
Μόνο για "Επαγγελματίες Τιμολόγιο"
Μόνο για "Επαγγελματίες Τιμολόγιο"
Μόνο για "Επαγγελματίες Τιμολόγιο"
Αν αλλάξετε γνώμη και δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στέλνοντας e-mail dimathanasopoulosplc@gmail.com Παρακαλούμε να βάλετε για θέμα «Unsubscribe» και να δώσετε ακριβές όνομα σας και τη διεύθυνση e-mail. Θα μεριμνήσουμε ώστε το όνομά να αφαιρεθεί από τη λίστα των παραληπτών μας.