ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΤΚΒΔ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕ PLC LADDER_RS_FBD_ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΛΥΣΗ

Για να καταλάβουμε την χρήση του διακόπτη Αστέρα- Τρίγωνο να δούμε  το παρακάτω σχήμα:

Όταν σε έναν κινητήρα έχω συνδεσμολογία τριγώνου στα τυλίγματα έχω την πολική τάση του δικτύου 400V και ο κινητήρας δουλεύει στην μέγιστη ροπή του. Ενώ όταν έχω συνδεσμολογία αστέρα στα τυλίγματα έχω φασική τάση 230 V. Επομένως είναι αναγκαίο κάποια μοτέρ στην μόνιμη λειτουργία τους να είναι σε συνδεσμολογία τριγώνου και αυτό να φαίνεται ότι μπορεί να γίνει στο ταμπελάκι του κατασκευαστή που υπάρχει πάνω στον κινητήρα.

Οι ασύγχρονοι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι απλοί στην κατασκευή και έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές εφαρμογές. Το ρεύμα εκκίνησης τους είναι 4 έως 8 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, η απ΄ευθείας σε συνδεσμολογία τριγώνου, δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο (π.χ πτώση τάσης). Για να περιοριστεί το ρεύμα εκκίνησης, χρησιμοποιείται ο αυτόματος διακόπτης αστέρα-τριγώνου (Υ-Δ). Συνήθως χρησιμοποιείται σε κινητήρες ισχύος πάνω από τρεις ίππους (περίπου 2 KW). Οι κινητήρες αυτοί έχουν τρία τυλίγματα. Στο ξεκίνημα του κινητήρα τα τρία τυλίγματα πρέπει να συνδεθούν σε συνδεσμολογία αστέρα. Αφού ο κινητήρας λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσει περίπου την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής του, ο αυτόματος διακόπτης αλλάζει την συνδεσμολογία του κινητήρα από αστέρα σε τρίγωνο.

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω κύκλωμα ισχύος αρχικά θέλουμε να είναι οπλισμένο το ρελέ Q1 και Q3 (Αστέρα)  μετά από χρόνο t που ο κινητήρας φθάνει τις ονομαστικές στροφές του ξεοπλίζει το Q3 και οπλίζει το Q2 και έχω την συνδεσμολογία τριγώνου.

Το ρεύμα του θερμικού ρυθμίζεται στο 0,58.Ιον (δηλ. στο φασικό ρεύμα τριγώνου), όπου Ιον είναι το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα.

Kύριο κύκλωμα:

Σύνδεση τυλιγμάτων με κινητήρα.

Στον κλασικό αυτοματισμό αυτό γίνεται με το παρακάτω κύκλωμα.

Βοηθητικό Κύκλωμα

Το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε σε πρόγραμμα LADDER στο LOGO8.

H να το λύσουμε με RS

Πολλές φορές όμως το Βοηθητικό Κύκλωμα Y-Δ, Q3 = ρελέ αστέρα, Q2= ρελέ τριγώνου θέλουμε να έχει επιπλέον προστασία και όταν το χρονικό κάνει αυτό που το βάλαμε να κάνει μετά να το βγάζουμε εντελώς εκτός. Δηλαδή θέλουμε όταν ενεργοποιηθεί το ρελέ τριγώνου να τεθεί εκτός το ρελέ του αστέρα και το χρονικό, αυτό το πετυχαίνουμε με δύο NO επαφές του Q2 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Το οποίο το μετατρέπουμε σε Ladder.

Ευχαριστώ. Αναλυτικά στο σεμινάριο PLC .

(Εναρξη Σάββατο 15/09/2018) Σεμινάρια PLC δύο κύκλων A+B (40 ώρες+30 ώρες) στο ΚΔΒΜ 2 στο ΙΕΚ Δέλτα Αθήνας τον Σεπτέμβριο.

Please follow and like us:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο