Εκκίνηση κινητήρα με RS (RESET/SET) LOGO!8 & μηνύματα στις οθόνες.

Tο RS ανήκει στα Special Function (SF) και εμφανίζεται με f8, στην κάτω μεριά του Logo!Soft όπως και όλα τα Special Functions. Τα συναντάμε στα ψηφιακά ηλεκτρονικά σαν RS-FLIP FLOP Στα PLC έχει το νόημα του ρελέ με αυτοσυγκράτηση (Latcing realy) Special Function Block R-S            Το RS έχει δύο εισόδους την Set=S και την Reset=R. Όταν γίνει S=1 τότε Q=1.  Όταν R=1 τότε Q=0 αν R=S=1 τότε Q=0 δηλαδή R>S. H σειρά LOGO έχει μόνο το RS με προταιρεότητα στο RESET. Σημείωση: Είναι ένα από…

Περισσότερα

Απλή Εκκίνηση Κινητήρα σε Ladder&μήνυμα LOGO!8Display

Θα επιλύσουμε το κύκλωμα απλής εκκίνησης ενός κινητήρα, με Start, Stop και θερμικό με γλώσσα LADDER. H γλώσσα LADDER είναι προσιτή στους τεχνικούς γιατί αν γνωρίζω καλά τα κυκλώματα κλασικού αυτοματισμού μπορώ να την δημιουργήσω, χωρίς να χρειάζεται να έχω γνώσεις ψηφιακών κυκλωμάτων (Πύλες) η προγραμματισμού (STL). Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλο άρθρο, το κύκλωμα κλασικού αυτοματισμού για έναν κινητήρα είναι το παρακάτω: Στην δημιουργία του LADDER για την σειρά LOGO αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να ορίσουμε: Tο θερμικό  σαν διακόπτη , το Stop πιεστικό διακόπτη κλειστό…

Περισσότερα

Eκκίνηση Κινητήρα – FBD – Ένδειξη Λυχνία Βλάβης (FAULT LAMP), Λυχνία Ηρεμίας (STAND BY LAMP).

Όπως γνωρίζουμε αυτό είναι το βοηθητικό κύκλωμα αυτοματισμού ενός τριφασικού ή μονοφασικού κινητήρα όπου το Q2 είναι η λυχνία εργασίας , Q4 λυχνία ηρεμίας και Q3 η λυχνία βλάβης.     Εάν θέλουμε να το μετατρέψουμε σε κύκλωμα PLC σε γλώσσα FBD , σκεφτόμαστε ως εξής: πάντα ξεκινάμε από ότι έχω παράλληλα και και το βάζω σε μία πύλη OR, ότι είναι σε σειρά σε μία πύλη ΑΝD : To Start I3 σε μία OR με την έξοδο Q1 (Αυτοσυγκράτηση) Το θερμικό I1 με το Stop I2 σε μία AND γιατί…

Περισσότερα